Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Henrik Haggrén, 17.11.2002)

Luento 8: Stereo- ja jonomallin muodostaminen

AIHEITA

Keskinäinen orientointi

Kuvaparin keskinäinen orientointi eteenpäinleikkauksen avulla.

Koplanariteettiehto.

Determinantti.

Differentiaaliyhtälö.

Kuvan 2 havaintojen kiertäminen kuvan 1 koordinaatistoon.
 

Virheyhtälökertoimet.

Virheyhtälöt.

Esimerkki

Mallikoordinaattien laskeminen

Mallikoordinaattien laskeminen.

Jonomallin muodostaminen

Uuden kuvan orientointi jonolle.

Uuden mallin muuntaminen edellisen mallin koordinaatistoon.

Mallin 32 siirtäminen ja kiertäminen mallin 21 koordinaatistoon.

Mallin 32 mittakaavan muuttaminen mallin mallin 21 mukaan.

Uuden mallin muuntaminen edellisen mallin koordinaatistoon.

Absoluuttinen orientointi

Jonon muodostaminen yhteenliitetyistä malleista ja sen orientointi maastokoordinaatistoon.

Jonojen liittäminen toisiinsa.


Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13