Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi

Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(P. Rönnholm / H. Haggrén, 1.10.2003)

Luento 8: Stereo- ja jonomallin muodostaminen

AIHEITA

Keskinäinen orientointi

Kuvaparin keskinäinen orientointi eteenpäinleikkauksen avulla.

Koplanariteettiehto

Determinantti.

Differentiaaliyhtälö.

Kuvan 2 havaintojen kiertäminen kuvan 1 koordinaatistoon.
 

Virheyhtälökertoimet.

Virheyhtälöt.

Esimerkki

Ratkaistaan keskinäisen orientoinnin tuntemattomat PNS-menetelmällä. Schutin keskinäisen orientoinnin menetelmä on iteratiivinen: iteraatiokierroksen tulos otetaan 0-asennoksi seuraavaan linearisointiin.
1. iteraatio:


Tulos on muutoksia lähtölikiarvoihin (alkuarvot ovat yleensä nollia):


Lasketaan saatujen tulosten mukaiset uudet kuvahavainnot kierretylle kuvalle:


Käytetään saatuja uusia kuvakoordinaatteja seuraavalla iteraatiokierroksella. 2. kierroksen tulokset yhdistetään 1. kierroksen tuloksiin:


3. iteraatiokierroksen vaikutukset ovat jo hyvin pienet ja iteraatio voidaan lopettaa:

Mallikoordinaattien laskeminen

Mallikoordinaattien laskeminen.

Jonomallin muodostaminen

Uuden kuvan orientointi jonolle.

Uuden mallin muuntaminen edellisen mallin koordinaatistoon.

Mallin 32 siirtäminen ja kiertäminen mallin 21 koordinaatistoon.

Mallin 32 mittakaavan muuttaminen mallin mallin 21 mukaan.

Uuden mallin muuntaminen edellisen mallin koordinaatistoon.

Absoluuttinen orientointi

Jonon muodostaminen yhteenliitetyistä malleista ja sen orientointi maastokoordinaatistoon.

Jonojen liittäminen toisiinsa.


Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13