Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi


(Petri Rönnholm, 23.9.2005)

Luennot 2005


1. Opintojakson järjestäytyminen. Motivointia. Kertausta. Kuvamittauksen vaihtoehdot.
Fotogrammetrian sovelluksista yleisesti ja tulevaisuudessa. Fotogrammetrian opintojaksot. Yleiskurssin sisällölliset tavoitteet. Luennot ja harjoitukset. Kertausta.
Tarkkuuden parantaminen kuvausgeometriaa muuttamalla. Stereokuvaus. Konvergenttikuvaus. Stereomittaus. Yksin pistein mittaus. Yksikuvamittaus. Monikuvamittaus.
(Tiistaina 13.9.2005, klo 12-14, M3, Petri Rönnholm)

2. Kuvakoordinaattien mittaus.
Muodon mittaaminen etäisyyshavainnoin. Muunnokset informaatiokanavassa. Kuvakoordinaatteja tuottavat laitteet. Komparaattorimittaus. Mitattavat pisteet. Komparaattorin mittanormaalit. Komparaattorit ja ylivientikojeet.
(Keskiviikkona 14.9.2005, klo 10-12, M3, Petri Rönnholm)

3. Kuvahavainnot.
Kuvakoordinaatit. Komparaattorikoordinaatit. Kamerakoordinaatit. Kuvahavainnot - suuntahavainnot. Sisäinen orientointi. Sisäisen orientoinnin laajentaminen. Kollineaarisuusehto. Ulkoinen orientointi. Kameran vertaaminen teodoliittiin.
(Tiistaina 20.9.2005, klo 12-14, M3, Petri Rönnholm)

4. Kiertomatriisi.
Kiertomatriisit fotogrammetriassa. Kiertomatriisi R* kohteesta kuvalle mukana kiertyvien akseleiden ympäri. Kiertomatriisi R kuvalta kohteeseen mukana kiertyvien akseleiden ympäri. Laskuesimerkkejä. Ortogonaliteettiehdot.
(Keskiviikkona 21.9.2005, klo 10-12, M3, Petri Rönnholm)

5. Kuvakoordinaattien laskeminen ja eteenpäinleikkaus avaruudessa.
Kuvakoordinaattien laskeminen. Eteenpäinleikkaus yleisessä tapauksessa. Eteenpäinleikkaus kuvaparin tapauksessa. Laskuesimerkkejä.
(Tiistaina 27.9.2005, klo 12-14, M3, Petri Rönnholm)

6. Stereo- ja jonomallin muodostaminen.
Keskinäinen orientointi. Esimerkki. Mallikoordinaattien laskeminen. Jonon muodostaminen. Absoluuttinen orientointi.
(Tiistaina 4.10.2005, klo 12-14, M3, Henrik Haggrén)

7. Kuvan ulkoinen orientointi.
Ulkoinen orientointi. Suora ratkaisu. Epäsuora ratkaisu. Ulkoisen orientoinnin määrittäminen kuvauksen aikana.
(Keskiviikkona 5.10.2005, klo 10-12, M3, Henrik Haggrén)

8. Kolmiointi.
Kolmiointi. Kuvablokki. Blokin pisteet. Komparaattorit. Ylivientipisteet. Ilmakolmiointi fotogrammetrian kartoitussovelluksissa. Lähtöpisteet. Stereokartoituksen tukipisteistö. Kolmiointi muissa sovelluksissa.
(Tiistaina 11.10.2005, klo 12-14, M3, Henrik Haggrén)

9. Stereomittaus. Kuvien oikaisu. Ortokuvaus.
Stereomittaus. Analyyttisen stereomittauskojeen toiminta. Orientoinnit. Analyyttisen stereomittauskojeen edut analogiakojeisiin nähden. Digitaaliset stereofotogrammetrian työasemat. Oikaisu. Projektiivinen oikaisu. Esimerkkejä projektiivisen oikaisun sovelluksista. Ortokuvaus. Analyyttinen ortokuvaus. Ortokuva ja stereo-ortokuva.
(Keskiviikkona 12.10.2005, klo 10-12, M3, Henrik Haggrén)

10. 3-D mittaus.
Mittaussovellukset. Teollisuusmittaukset laadunvarmistuksen, robotinohjauksen, ym. tehtävissä. Teknistieteellisen ym. tutkimuksen mittaustehtävät. Laserkeilaus.
(Tiistaina 18.10.2005, klo 12-14, M3, Henrik Haggrén)Anaglyfikuva

Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Maa-57 Fotogrammetria: Opintojaksot"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"