Maa-57.306 Digitaalinen fotogrammetria II


LUENNOT 2005

1. Johdanto

2. Digitaalisten kuvien moniresoluutioesitykset (esim.pyramidit, aallokkeet)

3. Valaistuksen hyväksikäyttö muodon määrityksessä (shape from shading, fotometrinen stereo)

4. Optisen liikevuon määritys ja sovellukset (motion&structure from OF)

5. Liikkuvan kohteen seuranta (esim. Kalman-suodin)

6. Käyrien ja pintojen mallintaminen

7. Muotojen yhteensovitus/rekisteröinti (2D- & 3D-käyrät sekä pinnat)

8. Piirrepohjainen fotogrammetria (käyrien ja pintojen hyväksikäyttö)

9. Fotogrammetristen tehtävien automatisointi (korkeusmallit, orientoinnit)

10. Fotogrammetristen tehtävien automatisointi (kolmiointi)

11. Kalibrointikysymyksiä

12. Laatukysymyksiä

13. Kohteiden (mallipohjainen) tunnistus (esim. rakennukset ja tiet)


HARJOITUKSET

Harjoitus muodostuu kolmesta osasta:

1. Harjoitustöiden jako .

2. Kirjallisuustutkimus ja sen tulosten esittely .

3. Algoritmin ohjelmointi ja raportin valmistaminen .

 

Assistentti: Petteri Pöntinen (M229, p. 4513898, petteri.pontinen@hut.fi)


KIRJALLISUUS