Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
Geomatiikan koulutusohjelma
| Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pää- ja sivuaineet | Opintojaksot |

(14.5.2001)
Suunnan opinnot (30 ov)
| Geoinformatiikka | Mittaus- ja kartoitustekniikka |


| Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pää- ja sivuaineet | Opintojaksot |

Geoinformatiikka, suunnan opinnot (30 ov)
Varsinaiset opintojaksot (24 ov) Ov Esitiedot
Maa-6.222 Geodesian yleiskurssi 2 Maa-6.211
Maa-6.230 Geometrinen geodesia 2
Maa-6.279 GPS-paikanmääritys 2 Maa-6.203
Maa-123.220 Geographic data administration 2 Maa-123.110
Maa-123.310 Theories and techniques in geoinformatics 3 Maa-123.110
Maa-123.330 GIS design 1,5 Maa-123.310, Maa-123.320
Maa-57.231 Digitaalinen kuvankäsittely 2,5
Maa-57.235 Kaukohavainnoinnin perusteet 2
Maa-57.351 Kaukokartoituksen yleiskurssi 2
Maa-6.290 tai
Maa-57.290 tai
Maa-123.520
Erikoistyö 5
Valinnaiset opintojaksot (väh. 6 ov) Ov Esitiedot
Maa-6.227 Geodesian maastoharjoitukset 2,5 Maa-6.211, Maa-6.222
Maa-123.320 GIS Architectures 2
Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi 2 Maa-57.300
Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus 2 Maa-57.301
Mat-2.105 Optimoinnin perusteet 2
Tik-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät¹ 2
Tik-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus 3
Tik-61.246 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 4 Tik-61.140
Tik-76.143 Tiedonhallintajärjestelmät  3 Tik-76.022/Tik-76.012
Tik-76.601 Ohjelmistotuotannon perusteet 3 Yksi kursseista Tik-76.010 (Tik-76.101), Tik-76.020/Tik-76.030, Tik-76.022/Tik-76.012
¹ Valitaan informaatiotekniikan pääaineeseen
| Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pää- ja sivuaineet | Opintojaksot |

Mittaus- ja kartoitustekniikka, suunnan opinnot (30 ov)
Varsinaiset opintojaksot (25 ov) Ov Esitiedot
Maa-6.222 Geodesian yleiskurssi 2 Maa-6.211
Maa-6.227 Geodesian maastoharjoitukset 2,5 Maa-6.211, Maa-6.222
Maa-6.230 Geometrinen geodesia 2
Maa-123.220 Geographic data administration 2 Maa-123.110
Maa-123.310 Theories and techniques in geoinformatics 3 Maa-123.110
Maa-123.320 GIS architectures 2 Maa-123.110
Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi 2 Maa-57.300
Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus 2 Maa-57.301
Maa-57.231 Digitaalinen kuvankäsittely 2,5
Maa-6.290 tai
Maa-57.290 tai
Maa-123.530
Erikoistyö 5
Valinnaiset opintojaksot (väh. 5 ov) Ov Esitiedot
Maa-123.330 GIS design 1,5 Maa-123.310, Maa-123.320
Maa-57.235 Kaukohavainnoinnin perusteet 2
Maa-57.351 Kaukokartoituksen yleiskurssi 2
Tik-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät 2

Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"