Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
Geomatiikan koulutusohjelma
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
| Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pää- ja sivuaineet | Opintojaksot |

(14.5.2001)
Tutkinnon I osa (71-72,5 ov)


 
Geomatiikka
71 ov
Kiinteistötalous
71,5 - 72,5 ov
Matematiikka Ov 26,5 ov 17,5 ov
Mat-1.411 Matematiikan peruskurssi C 1 6 x
Mat-1.431 Matematiikan peruskurssi K 1 6 (x¹) x
Mat-1.412 Matematiikan peruskurssi C 2 6 x
Mat-1.432 Matematiikan peruskurssi K 2 6 (x¹) x
Mat-1.413 Matematiikan peruskurssi C 3 6 x
Mat-1.433 Matematiikan peruskurssi K 3 6 (x¹)
Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku 3 x x
Mat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet 2,5 x x
Maa-6.203 Tasoituslasku 3 x
¹Suositellaan: C 1, C 2 ja C 3
Fysiikka 13 ov 5 ov
Tfy-3.125 Fysiikka II (KE, PUU, MAA) 4 x
Maa-6.212 Geodesian perusteet "K" 3 x
Maa-6.211 Geodesian peruskurssi 4,5 x
Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet 2 x x
Maa-57.350 Kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen perusteet 2,5 x
Tietotekniikka 13,5 ov 7 - 8 ov
Tik-106.001 Tietokone työvälineenä 1 x x
Tik-106.216 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 x
Tik-106.041 ja
Tik-106.061 tai
Tik- 106.216
Tietotekniikan peruskurssi
Tietotekniikan työkurssi
Ohjelmoinnin peruskurssi Y 1
2
2
5
x
Tik-76.022 Tietorakenteet ja algoritmit Y 3 x
Maa-123.110 Introduction to cartography and geoinformatics 2 x x
Maa-123.210 Cartographic production 2,5 x
Kiinteistötalous 6 ov 30 ov
Maa-20.121 Kiinteistötalouden ja -järjestelmän perusteet 2 x x
Maa-20.122 Kiinteistötekniikan perusteet 2 x x
Maa-20.123 Kiinteistöarvioinnin perusteet 2 x
Maa-20.124 Kiinteistöjohtamisen perusteet 2 x
Maa-20.302 Kiinteistötaloustiede 2 x
Maa-29.311 Kiinteistöoikeuden perusteet 2-3 x x
Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 2-4 x
Maa-29.351 Sopimus- ja kauppaoikeuden perusteet 2-4 x
Rak-63.106 Rakentamisprosessit 2 x
Rak-43.200 Rakennussuunnittelu 2 x
Yhd-73.106 Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan perusteet 2 x
Maa-20.200 Maa- ja metsätalous 2 x
A-36.150 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet (syksy) 3 x
Maa-20.316 Detaljikaavoitus 2 x
Yleisvalmiuksia luovat opinnot 9 ov 9 ov
TU-22.101 Tuotantotalouden perusopintojakso 3-4 x x
Yhd-102.104 Ympäristönsuojelun perusteet 2 x x
Maa-29.301 Oikeustieteen perusteet 1 x x
Maa-29.331 Ympäristöoikeuden perusteet 1 x x
Vie-98.220 Puheviestintä 2 x x
Kielet 3 ov 3 ov
Kie-98.003 / Kie-98.004 Toisen kotimaisen kielen koe 1 x x
Kie-98.xxx Vieras kieli 2 x x

Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"