Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
Geomatiikan koulutusohjelma
| Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pää- ja sivuaineet | Opintojaksot |

(14.5.2001)
Fotogrammetria
| Pääaine | Sivuaine || Fotogrammetria |
 
Fotogrammetrian pääaine (20,5 ov)
Varsinaiset opintojaksot (10,5 ov) Ov Esitiedot
Maa-57.241 Analyyttinen fotogrammetria 2,5
Maa-57.305 Digitaalinen fotogrammetria I  2,5
Maa-57.306 Digitaalinen fotogrammetria II  2 Maa-57.305
Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset 2
Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari 1,5
Valinnaiset opintojaksot (väh. 10 ov)
Tik-61.233 Tietokonenäkö 3 Suositellaan: Tik-61.231, Tik-61.247
Tik-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus 3
Tik-76.143 Tiedonhallintajärjestelmät 3 Tik-76.122
Tik-93.440 Tietämystekniikan peruskurssi 4 Tik-76.011, Tik-76.012 tai Tik-76.022 ; Tik-76.137
Tik-111.300 Tietokonegrafiikka 4 Tik-76.012
Tik-79.148 Tietojenkäsittelyteorian perusteet 2
Maa-6.279 GPS-paikanmääritys 2 Maa-6.203
Maa-6.280 GIS-GPS 2 Maa-6.203
Maa-6.283 Referenssijärjestelmät 2 Maa-6.230, Maa-6.284
Maa-123.340 Spatial data algorithms 3 Maa-123.310
Maa-123.410 Geographical data management 3 Maa-123.310, Maa-123.330, Maa-123.340

| Fotogrammetria |
 
Fotogrammetrian sivuaine (20 ov)
Varsinaiset opintojaksot (9-9,5 ov) Ov Esitiedot
Toinen seuraavista:
Maa-57.231 Digitaalinen kuvankäsittely 2,5
Tik-61.247 Digitaalinen kuvankäsittely 3
Maa-57.305 Digitaalinen fotogrammetria I  2,5
Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi 2 Maa-57.300
Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset 2
Valinnaiset opintojaksot (väh. 11-10,5 ov)
Maa-57.300 Fotogrammetrian peruskurssi 2
Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus 2 Maa-57.301
Maa-57.241 Analyyttinen fotogrammetria 2,5
Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari 1,5
Maa-57.306 Digitaalinen fotogrammetria II  2 Maa-57.305
Tik-61.233 Tietokonenäkö 3 Suositellaan: Tik-61.231, Tik-61.247
Maa-57.251 Kaukokartoitus I 4 Mat-2.090
Tik-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus 3
Aut-75.124 Kuvatekniikan perusteet 3
Aut-75.128 Kuvatekniikka 3 Suositellan: Aut-75.126
Tik-111.300 Tietokonegrafiikka 4 Tik-76.012
Tik-79.148 Tietojenkäsittelyteorian perusteet 2
Maa-6.279 GPS-paikanmääritys 2 Maa-6.203
Maa-6.280 GIS-GPS 2 Maa-6.203
Maa-6.283 Referenssijärjestelmät 2 Maa-6.230, Maa-6.284
Maa-123.340 Spatial data algorithms 3 Maa-123.310
Maa-123.410 Geographical data management 3 Maa-123.310, Maa-123.330, Maa-123.340

Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"