Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
Geomatiikan koulutusohjelma
Pää- ja sivuaineet
| Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pää- ja sivuaineet | Opintojaksot |

(Luonnos, 12.2.2001/KV)
GEOINFORMAATIOTEKNIIKKA, Geoinformationsteknik, Geoinformation technique 

Pääaine mittaus- ja kartoitustekniikan suunnan opiskelijoille 

Pääaineen pakolliset:15.0

Maa-6.453GIS analysis2

Maa-6.393 Grid analysis 2

Maa-6.363Spatial data algorithms (Geocomputation)3

Maa-6.373Geographical data management3

Maa-6.523 GIS-software engineering  5

Valittava seuraavista vähintään5

Maa-6.463Web-Top GIS2

Maa-6.343Visualization of geographic information3

Mak-33.186Geomatematiikka4

Maa-57.241Analyyttinen fotogrammetria2.5

Maa-57 Digitaalinen fotogrammetria

Maa-57.251Kaukokartoitus 14

Maa-57.260Fotogrammetrian erikoissovellukset

Maa-6.279GPS-paikanmääritys2

Maa-6.280GIS-GPS2

Maa-6.230Geometrinen geodesia

Maa-6.283 Referenssijärjestelmät

Tik-76.143Tiedonhallintajärjestelmät3

Tik-76.147Tietämystekniikan peruskurssi4

Tik-111.301Tietokonegrafiikan perusteet4

Tik-86.126Käyttöliittymät4

Tik-110.250Verkkomedian perusteet3

Tik-110.300Tietoliikennearkkitehtuurit4

Tik-76.601Ohjelmistotuotannon perusteet3

Tik-76.614Ohjelmistotuotteen hallinta2

Tik-76.632Tietotekniikkaoikeus2

Mat-1.020 Matematiikan perusideoita 2-3

Mat-1.129Sovellettu geometria2

Mat-2.105Optimoinnin perusteet2

Mat-2.140Lineaarinen ohjelmointi3

Mat-2.143Verkkotehtävien optimointi2-4

Mat-1.080Logiikan perusteet1

Tu-22.120Projektien suunnittelu ja ohjaus2

As-74.101Tietokonesimulointi2