Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
Geomatiikan koulutusohjelma
| Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pää- ja sivuaineet | Opintojaksot |

(14.5.2001)
Kaukokartoitus
| Pääaine | Sivuaine || Kaukokartoitus |
 
Kaukokartoituksen pääaine (19,5 ov)
Varsinaiset opintojaksot (13,5 ov) Ov Esitiedot
Maa-57.370 Tutkakuvat kaukokartoituksessa 2
Maa-57.251 Kaukokartoitus I 4 Mat-2.090
Maa-57.252 Kaukokartoitus II 6 Maa-57.251
Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari 1,5
 
Valinnaiset opintojaksot (väh. 6 ov)
Tik-61.231 Hahmontunnistuksen perusteet 3
Tik-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus 3
Tik-61.261 Neuraalilaskennan perusteet 3
S-26.100 Radiotekniikka 3
S-26.125 Tutkatekniikka 1,5 S-26.100
S-92.131 Kaukokartoitus 3
Maa-6.284 Karttaprojektio-oppi 2
Maa-123.410 Geographical data management 3 Maa-123.310, Maa-123.330, Maa-123.340
Maa-123.340 Spatial data algorithms 3 Maa-123.310
Maa-123.430 Visualization of geographical information 3 Maa-123.110, Maa-123.210

| Kaukokartoitus |
 
Kaukokartoituksen sivuaine (20 ov)
Varsinaiset opintojaksot (13 ov) Ov Esitiedot
Maa-57.350 Kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen perusteet 2,5 Maa-57.300
Maa-57.351 Kaukokartoituksen yleiskurssi 2
Maa-57.231 Digitaalinen kuvankäsittely 2,5
Maa-57.235 Kaukohavainnoinnin perusteet 2
Maa-57.251 Kaukokartoitus I 4 Mat-2.090
 
Valinnaiset opintojaksot (väh. 7 ov)
Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet 2
S-92.131 Kaukokartoitus 3
Maa-57.252 Kaukokartoitus II 6 Maa-57.251
Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari 1,5
Maa-57.370 Tutkakuvat kaukokartoituksessa 2
Tik-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus 3
Tik-61.261 Neuraalilaskennan perusteet 3
Maa-6.284 Karttaprojektio-oppi 2
Maa-123.410 Geographical data management 3 Maa-123.310, Maa-123.330, Maa-123.340
Maa-123.340 Spatial data algorithms 3 Maa-123.310
Maa-123.430 Visualization of geographical information 3 Maa-123.110, Maa-123.210


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"