Biämnet i bildteknik (20 sv)

Valbara studieperioder (minst 15 sv)

Aut-75.126 Bildteknik I (3 sv)
Aut-75.190 Färgbildteknik (2 sv)
Aut-75.127 Bildteknik II (3 sv)
Aut-75.134 Bildteknik III (2-4 sv)
Maa-57.350 Grunderna i bildtolkning och fjärranalysteknik (2,5 sv) [Förkunskaper: Maa-57.300]
Maa-57.235 Grunderna i fjärranalys (2 sv)
Maa-57.300 Grunderna i fotogrammetri (2 sv)
Maa-57.305 Digitalisk fotogrammetri I (2,5 sv)
Tik-61.147 Digital bildbehandling (2,5 sv)
Tik-61.131 Grunderna i mönsterigenkänning (2,5 sv)
Tik-61.133 Datorseende (2,5 sv) [Rekommenderade förkunskaper: Tik-61.131 ja Tik-61.147]
Tik-86.120 Datorgrafik (4 sv) [Förkunskaper: Tik-76.122]

Övningsarbeten (5 sv)

Övningsarbeten skall väljas från den professur, från vilken studenten har slutfört minst 6 sv av de valbara studieperioder.

Aut-75.196 Övningsarbeten i bildteknik (5 sv)
Maa-57.355 Övningsarbete i bildteknik (5 sv)
Tik-61.195 Övningsarbete i bildteknik (5 sv)


Retur till sidan: "Undervisning vid laboratoriet för fotogrammetri och fjärranalys på TH"
Retur till sidan: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Retur till hemsidan: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"