Maa-57.2050 Fotogrammetrian yleiskurssi (3 op)

PERIODI: II

Opettaja: Henrik Haggrén (HH) ja Petri Rönnholm (PR)

Suorittaminen

| OHJELMA 2007|

Pakolliset harjoitukset ja tentti

Esitiedot

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet (3 op)

Sisältö

Kuvamittauksen vaihtoehtoiset suoritustavat.Fotogrammetrian yleinen analyyttinen malli: havainnot kuvakoordinaatistossa, muunnokset 3D koordinaatistoon, kuvien orientointi ja georeferointi. Analyyttinen stereomittaus. Yksikuvamittaus.

Harjoitukset

Kirjallisuus

 


Maa-57.2050 Allmän kurs i fotogrammetri (3sp)

Lärare: Henrik Haggrén (HH) och Petri Rönnholm (PR)

Period: II

Examination

Obligatoriska övningar och tentamen.

Innehåll

På kursen behandlas de viktigaste alternativa metoder i fotogrammetrisk bildbehandling. Man lär sig hur observationer i bilder transformeras till tre dimensionella punkter. Man lär sig också hur kameran och dess perspektiva funktioner framställs med en matematisk modell och hur den används till att teransformera tredimensionella objekter till två-dimensionella bilder. Du kommer att förstå hur fotografins perspektiv, dess position och rotation jämfört med referenskoordinatsystem kan lösas. Du kommer att lära dig också grunder i fotogrammetrisk triangulering och det, hur man bearbetar stereoskopiska filmer.

Litteratur


Övrig litteratur meddelas på föreläsningarna och på www-sidor. 


Maa-57.2050 (3 cr) General Photogrammetry (3cr)

Lecturer: Professor Henrik Haggrén (HH) and Petri Rönnholm (PR)

Contents

During the course you become acquainted with alternative procedures of photogrammetric image processing. You will learn how image observations can be transformed to three-dimensional object points. You will become able to present the camera as a mathematical model and transform and project three-dimensional object points to images. After the course you will understand different perspectives in photographs, and you will learn how the location and attitude of camera in relation to object can be determined. After completing the course you will understand the basics in photogrammetric triangulation and learn how you can make a stereoscopic film.

Examination

Examination and exercises.

Literature

Other literature shall be announced during the lectures and on the home page of the course.