Maa-57.2060 Digitaalinen kuvankäsittely L (4 op)

 

PERIODI: III

Opettaja: Keijo Inkilä

Suorittaminen

Pakolliset harjoitukset ja tentti

Luennot: ke ja to 8.30-10 M4 (alkaen 17.1.2008)
Harjoitukset: to 10-12 M4 (tarkka harjoitusohjelma)

 

Esitiedot

Sisältö

Kuvamuunnokset, näytteenotto, ehostaminen, entistäminen, tiivistäminen ja geometriset muunnokset.

Harjoitukset

Kirjallisuus

Luentomoniste


Maa-57.2060 Digital bildbehandling L (4

Lärare: Keijo Inkilä

Period: III

Examination

Obligatoriska övningar och tentamen.

Innehåll

Bildtransformationer, sampling, retuschering, restaurering, komprimering, geometrisk transformation.

Litteratur

Studiekonpendium


Maa-57.2060 Digital Image Processing P (4 cr)

Lecturer: Keijo Inkilä

Contents

Image transforms, sampling, enhancement, restoration, compression and geometric transformations.

Examination

Examination and exercises.

Literature

Other literature shall be announced during the lectures and on the home page of the course.