Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus (2,5 ov)

26 + 26 (2 + 2) sl
Opettaja: professori Henrik Haggrén (Syksy 2006)

Opintojakso järjestetään viimeistä kertaa syksyllä 2006 periodissa I ! ! ! Korvaava kurssi "Käytännön fotogrammetria" luennoidaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2008-1009 periodissa I.

Sisältö

Kartoitusprosessi. Ilmakuvien digitointi. Ilmakolmiointi. Kartoitustyöasema. Maastomallimittaus. Kartoitusprojektit. Uudet kartoitustekniikat.

|Luennot 2006| |Luennot 2005| Luennot 2004| |Luennot 2003| |Luennot 2002|

Harjoitukset

Keskinäisen orientoinnin ohjelmointi. Kolmiointi. Kartoitus. Kartoitusprojektit.
| Harjoitusohjelma 2006 |

Suorittaminen

Harjoitukset ja tentti.
| Viimeisin tentti |

Kirjallisuus 2005

Esitiedot


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: "Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmat"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"