Maa-57.235 Kaukohavainnoinnin perusteet (2 ov) L

Luennoitu viimeisen kerran syksyllä 2005. Viimeinen tentti syksyllä 2006.
Kurssin korvaa lukuvuodesta 2005-2006 alkaen tutkintorakenteen 2005 mukainen uusi kurssi Maa-57.1020 Kaukokartoituksen perusteet (3 op)

26 + 26 (2 + 2) sl
Opettaja:Luennot: TkL Teemu Tares
harjoitukset: DI Juho Lumme ja DI Ulla Pyysalo

Sisältö

Johdanto, sähkömagneettinen spektri ja sähkömagneettisten aaltojen ominaisuuksia, mikroaaltolaitteet, optiset ja infrapunalaitteet, kalibrointi, satelliittimittaukset, maa-asemat ja lähitulevaisuuden näkymät.

Suorittaminen

Harjoitukset ja tentti. Syksyn 2005 ensimmäinen luento on 13.9.2005 klo 12-14 M5

Kirjallisuus

Ilmoitetaan luennoilla.


Maa-57.235 Grunderna i fjärranalys (2 sv) L

26 + 26 (2 + 2) ht
Lärare: TkL Teemu Tares, övningarna DI Juho Lumme and DI Ulla Pyysalo

Innehåll

Inledning, det elektromagnetiska spektrat och elektromagnetiska vågor, mikrovåginstrument, optiska och infrarödinstrument, kalibrering, satellitmätningar, markstationer, utveckling.

Examination

Övningar och tentamen.

Litteratur

Meddelas på föreläsningarna.