Maa-57.252 Kaukokartoitus II (6 ov) L

26 + 156 (1 + 3) sl + kl
Opettaja: Markus Törmä (luennot + harjoitukset)

Sisältö

Käytännön tulkintamenetelmien opettelu.

Suorittaminen

Harjoitustyöt joista kirjoitetaan raportit.

Ohjelma (2007-2008)

ALOITUSTILAISUUS ti 25.9.kello 14.15-16 M329

Kurssin esittely.

Jos haluat tutustua mitä aiemmin tehtiin, niin toistaiseksi Ohjelma 2005-2006.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan luennoilla.

Esitiedot

Maa-57.251 Kaukokartoitus I


Maa-57.252 Fjärranalysteknik II (6 sv) L

26 + 156 (1 + 3) ht + vt
Lärare: Markus Törmä (föreläsningar + övningar)

Innehåll

Lärning av de praktiska tolkningsmetoder. Tolkning av markanvändning och tolkning av issituation på hav samt regelbaserad tolkning.

Examination

Obligatoriska övningar.

Litteratur

Meddelas på föreläsningarna.

Förkunskaper

Maa-57.251 Fjärranalysteknik I


Maa-57.252 Remote Sensing II (6 cr) L

Teaching: Markus Törmä (lecturer + exercises)

Content

The practice of computer-aided interpretation of satellite images.

Examination

Exercises:

2007-2008
First meeting: 25th September 2007 at 14.15-16 lecture room M329

Program 2005-2006.

Literature

Information will be given at the lectures.

Prerequisites

Maa-57.251 Remote Sensing I