Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari (1,5 ov) L

26 + 26 (2 + 2) kl
Opettaja: prof. Henrik Haggrén

Sisältö

Seminaarin tavoitteena on oppia ja soveltaa tieteellisen tekstin kirjoittamisen taitoja. Kukin opiskelija pitää alustuksen ajankohtaiseen tutkimukseen liittyvästä aiheesta. Näin perehdytään alan kirjallisuuden käyttöön sekä saadaan kokemusta ammattiasioiden esittämisestä ja ammatillisen keskustelun käynnistä.

Suorittaminen

Seminaariesitelmä ja opponointi.

Aloitustilaisuus ke 23.1.2008 kello 14.15-16 M329

| Ohjeita | Ohjelma 2008 | Ohjelma 2007 |

| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1983 |


Paluu sivulle: "Opetus TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Paluu sivulle: Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmat"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"

Maa-57.270 Seminarium i fotogrammetri, bildtolkning och fjärranalysteknik (1,5 sv) L

26 + 26 (2 + 2) vt
Lärare: prof. Henrik Haggrén

Innehåll

Var och en studerande håller ett inledningsanförande om något ämne, som ansluter sig till aktuell forskning. Därefter följer diskussion. På detta sätt fördjupar man sig i användning av facklitteratur och får erfarenhet av att framföra och diskutera fackfrågor.

Examination

Föredrag och opponering i seminariet.


Retur till sidan: "Undervisning vid laboratoriet för fotogrammetri och fjärranalys på TH"
Retur till sidan: Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmat"
Retur till hemsidan: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"

Maa-57.270 Seminar on Photogrammetry, Photo-interpretation and Remote Sensing (1,5 cr) P

26 + 26 (2 + 2) spring term
Lecturer (Moderator): prof. Henrik Haggrén

Content

The students will lecture on some actual topic of interest within the field of photogrammetry and remote sensing. The lectures are opposed each by a student opponent and they are open for scientific discussion. The final manuscripts are prepared according to specifications for publication.

Examination

Both the presentation and the action as opponent, final manuscript.


Return to the page: "Teaching at the HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"
Return to the page: Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmat"
Return to the home page of "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"