Maa-57.290 Erikoistyö; fotogrammetria, kuvatulkinta ja kaukokartoitus (5 ov) L

Opettaja: prof. Henrik Haggrén

| Ohjeet |
| Erikoistyöt |


Maa-57.290 Specialarbete; fotogrammetri, bildtolkning och fjärranalysteknik (5 sv) L

Lärare: prof. Henrik Haggrén


Maa-57.290 Special Assignment in Photogrammetry, Photo-interpretation and Remote Sensing (5 sc) L

Lecturer: prof. Henrik Haggrén


Return to the page: "Teaching at the HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"
Return to the page: "Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmat"
Return to the home page of "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"