Maa-57.295 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen lisensiaattiseminaari (1-4 ov) L

Opettaja: prof. Henrik Haggrén

Sisältö

Ajankohtaisia aiheita fotogrammetrian, kaukokartoituksen ja kuvatulkinnan alalta.

Suorittaminen

Yleensä seminaariesitelmä ja läsnäolo.

Pidettyjä seminaareja:

 • Paikannus ja navigointi 12.-15.11.2001.
 • Lasers in surveying and mapping - Lasermittauslaitteiden kartoituskäyttö, Espoo 27-30.11.2000
 • Seminar on "Moniulotteinen mallintaminen ja visualisointi - Dimensional Modeling and Visualization", Espoo 11.2 and 4.3.1998

  Maa-57.295 Licentiatseminarium i fotogrammetri, bildtolkning, och fjärranalysteknik (1-4 sv) L

  Lärare: prof. Henrik Haggrén

  Innehåll

  Varierande, aktuella ämnen i fotogrammetri, bildtolkning och fjärranalysteknik.