Maa-57.305 Digitaalinen fotogrammetria I (2,5 ov) L

Korvaa opintojakson " Maa-57.246 Digitaalinen fotogrammetria".

Opettaja: TkL Keijo Inkilä

Sisältö

Perehdyttää geometrisen ja fysikaalisen informaation irroittamiseen digitaalisilta kuvilta. Kuvien segmentointi, piirteiden irroitus, kuva- ja kohdetietojen esittäminen, kuvien yhteensovitus, kohteen geometrinen ja radiometrinen rekonstruointi, liikkeen analysointi.

| Luennot 2005 | | Harjoitukset 2005 |


Maa-57.305 Digitalisk fotogrammetri I (2,5 sv) L

Tidigare studieperioden " Maa-57.246 Digitalisk fotogrammetri" har ersatts med den här studieperioden.

Lärare: TkL Keijo Inkilä

Innehåll

Studieperioden behandlas om metoder, hur geometrisk och fysikalisk information extraheras ur de digitaliska bilderna. Segmentering och extraktion av särdrag, representation av bild- och objektinformation, bildmatching, geometrisk och radiometrisk objekt rekonstruktion, rörelsebestämning.

| Föreläsningar 2005 | | Övningar 2005 |