Maa-57.349 Kaukokartoituksen ja valokuvauksen perusteet (2,5 ov)

Opettajat: DI Anita Laiho-Heikkinen

Suorittaminen

Harjoitukset ja tentti.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot kaukokartoituksesta ja valokuvauksesta sekä valmiudet valita sopiva menetelmä ja arvioida tuloksia. Säteilylait, ominaissäteily, ilmakuvaus- ja satelliittijärjestelmien laitteet, kuvatuotteet, kaukokartoitussatelliitit ja -ohjelmat. Näkeminen ja kuvatulkinta. Kartoituksen lisäksi huomioidaan myös luonnonvarojen inventointi ja ympäristön tilan seuranta.

| Ohjelma 2005 |

Korvaa opintojakson Maa.57-350 Kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen perusteet

Suositeltavat esitiedot

Maa-57.300


Maa-57.349 Grunderna i fjärranalysteknik och fotografering (2,5 sv)

Lärare: DI Anita Laiho-Heikkinen

Examination

Övningar och tentamen.

Innehåll

Grundkunskaper i fjärranalysteknik och fotografering. Elektromagnetisk strålning, fjärranalysinstrument, fotoprodukter, fjärranalyssatelliter och -program. Seende och bildtolkning. Applikationer av kartläggning, inventering av naturresursser och observering av miljödiagnoser.
 

Litteratur

Rekomm. förkunskaper

Maa-57.300


Maa-57.349 Fundamentals of Remote Sensing and Photography (2,5 cr)

Lecturer: Anita Laiho-Heikkinen, M.Sc.

Contents

The goal of the course is to give knowledge about modern techniques in remote sensing and photography. Ability to choose system and methods for analysis and evaluation of results for certain purposes. Physical background. Electromagnetic radiation and spectral signatures. Sensor construction principles and properties. Human vision and photo interpretation. Analysis of remote sensing data, especially in mapping, forestry, geologic and environmental applications as well as most common satellite programs are discussed.

Examination

Examination and exercises.

Literature

Recommended prerequisities

Maa-57.300