Maa-57.351 Kaukokartoituksen yleiskurssi (2 ov)

26 + 26 (2 + 2) kl
Opettaja: Markus Törmä

Sisältö

Kaukokartoitusdatan hankinta, tulkinta ja sovellutukset. Satelliittiohjelmat, kaukokartoitussatelliitit, rataparametrit, datan siirto, GIS/LIS, tulkintamenetelmät.

Suorittaminen

Harjoitukset ja tentti

| Kevään 2007 aikataulu |

Kirjallisuus


Maa-57.351 Allmän kurs i fjärranalysteknik (2 sv)

26 + 26 (2 + 2) vt
Lärare: N.N.

Innehåll

Anskaffningen av fjärranalysdata, tolkning och tillämpningar. Satellitprogram, fjärranalyssatelliter och deras banparametrar, datatransmission, GIS/LIS, tolkningsmetoder.

Examination

Övningar och tentamen.

Litteratur