Maa-57.355 Kuvatekniikan harjoitustyö (5 ov) L

Opettaja: prof. Henrik Haggrén

Sisältyy tietotekniikan koulutusohjelmassa kuvatekniikan pää- ja sivuaineisiin.

| Harjoitustyöt |


Maa-57.355 Övningsarbete i bildteknik (5 sv) L

Lärare: prof. Henrik Haggrén

Hör till huvud- och biämnet i bildteknik som finns i utbildningsprogrammet för datateknik.


Maa-57-355 Exercise in Imaging Technology (5 sc) L

Lecturer: prof. Henrik Haggrén

To be included in the Main and Subsidiary Subjects on Imaging Technology within the Degree Programme in Computer Science and Engineering.


Return to the page: "Teaching at the HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"
Return to the page: Paluu sivulle: "Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmat"
Return to the home page of "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"