Geodesia

Geodesia tarkoittaa Maan koon, muodon ja painovoimakentän määrittämistä. Käytännön geodesian päätehtäviin kuuluu
- kartan valmistuksessa tarvittavien runkopisteiden kolmiulotteinen paikanmääritys
- maastotiedon keruu ja laskenta
- teollisuuden tarvitsemat tarkkuusmittaukset, asennus- ja kontrollimittaukset sekä
- rakennusmittaukset.
Aikaisemmin paikanmäärityksessä käytettyjen taivaan kiintotähtien sijasta nykyisin käytetään Maata kiertäviä satelliitteja; niiden lähettämiä mittaussignaaleja havaitaan maanpäällisillä satelliittivastaanottimilla. Maastotiedon keruussa mittaukseen käytetään elektronisia ja automaattisia maastopisteiden välisiä kulmia ja etäisyyksiä rekisteröiviä mittauskojeita sekä havaintojen tallennukseen ja laskentaan maastossa käytettäviä kenttätietokoneita.

Geodesian mittauskojeille ja menetelmille on tyypillistä suuri tarkkuus ja pitkälle viety mittausautomaatio.

[Lähde: Maanmittausalan diplomi-insinööri. Koulutusohjelman esite, TKK, Maanmittaustekniikan laitos, 1995]
| TKK, Geodesia |

SEURAAVA SIVU
EDELLINEN SIVU

Paluu alkuun
Paluu sivulle: "Opiskelu Teknillisessä korkeakoulussa"
Paluu kotisivulle: "HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing"