3-D KARTTA - maastotietokanta, ympäristömallit, kaupunki- ja tilamallit
Maanmittaustieteiden päivät 23.-24.11.1995
Maanmittaustieteiden Seuran julkaisu n:o 32 (1995)

ESIPUHE

Henrik Haggrén

Maanmittaustieteiden päivien esitelmät on tällä kertaa valittu kolmiulotteisen kartoituksen aihepiiristä. Päivien työnimenä on ollut "3-D KARTTA". Esitelmien aiheet on valittu digitaalisen fotogrammetrian sovelluksista. Esimerkit pyrkivät kattamaan kartoitus- ja mittaustoimen tarpeet laajasti maastotietokannan ajantasaistamisesta kolmiulotteisten kaupunki- ja tilamallien käyttöön ja tuottamiseen.

Fotogrammetrisen kartoitusprosessin digitalisointi alkoi maassamme 1970-luvulla kartasta ja etenee vääjäämättä yhä lähemmäs kartan kohdetta, ympäristöä ja sen rakenteita. Kun 1980-luvulla digitalisoitiin analogiakojeita ja korvattiin ne vähitellen analyyttisillä plottereilla, nyt ollaan vaiheessa, jossa digitoidaan ilmakuvia ja kuvia ryhdytään tulkitsemaan digitaalisilla kuvatyöasemilla. Perinteisestä kalustosta tuntuu jäävän jäljelle vain ilmakuvakamera, eikä aina sekään. Mitä lähemmäs maan pintaa tullaan, sitä todennäköisemmin tiedot kerätään kohteesta videokuvin - ja digitoinnin ensisijaiseksi kohteeksi tuleekin ympäristö ja sen tilat.

Esitelmät on jaettu neljään osa-alueeseen: Maastokarttojen tuotantotoiminta, 3-D mallien tiedonhankinta, ympäristö- ja tilamallit sovelluksissa, sekä 3-D tietohuolto. Haluaisinkin tuoda alkuun esille joitakin niistä ajatuksista, joilla näiden päivien esitelmien aiheisiin ollaan päädytty:

Näillä ajatuksilla evästän teidät kuuntelemaan esitelmiämme. Muistakaa, että esitelmien pitäjät ovat kaikki oman alansa parhaita asiantuntijoita: kartan käyttäjiä ja tuottajia, kehittäjiä ja tutkijoita. Käyttäkää tilaisuus hyväksenne. Iltatilaisuudessa on mahdollisuus tutustua myös alan korkeakouluopetukseen ja tutkimuksen sekä digitaalisen fotogrammetrian tuotteisiin.

Toivotan Maanmittaustieteiden Seura ry:n ja Maanmittausinsinöörien Liitto ry:n puolesta hyviä maanmittaustieteiden päiviä kaikille osallistujille. Samalla kiitän myös kaikkia esitelmän pitäjiä ja päivien järjestelyihin osallistuneita.

Otaniemessä, 6. päivänä marraskuuta, 1995

Henrik Haggrén
Puheenjohtaja,
Maanmittaustieteiden Seura ry.