Tutkintorakenneuudistus 2005

Miten uudistus etenee ja mikä muuttuu

Maa-57 - Poistettavat opintojaksot ja niiden korvaavuudet

POISTUVA OPINTOJAKSO UUSI KURSSI

Maa-57.350 Kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen perusteet (2,5ov)

TAI

Maa-57.349 Kaukokartoituksen ja valokuvauksen perusteet (2,5ov) kl Järjestettiin viimeisen kerran lukuvuonna 2004-2005

TAI

Jos olet KITA-puolelta ja suoritat vain yhden fotogrammetrian kurssin, myös Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet käy korvaavuudeksi.

Maa-57.1010 Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen (4op) III Järjestettiin ensimmäisen kerran lukuvuonna 2005-2006

Maa-57.235 Kaukohavainnoinnin perusteet (2ov) Lsl Järjestettiin viimeisen kerran lukuvuonna 2005-2006

Maa-57.1020 Kaukokartoituksen perusteet (3op) I Järjestettiin ensimmäisen kerran lukuvuonna 2006-2007

Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet (2ov) kl Järjestettiin viimeisen kerran lukuvuonna 2004-2005

 

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet (3op) III Järjestettiin ensimmäisen kerran lukuvuonna 2006-2007

Korvaavuus erikoistilanteessa: Mikäli opiskelija tarvitsee vain Maa-57.300 kurssin (ei Maa-57.349 tai Maa-57.350 kurssia), voi vaihtoehtoisesti korvata Maa-57.1010 kurssilla, jos se ei jo muuten kuulu opintoihin tai joissain tilanteissa Maa-57.1020 kurssilla. Käytännössä tilanteessa, jossa opiskelija tarvitsisi sekä Maa-57.349/350 ja Maa-57.300 kurssit, niin ne voi korvata yhdistelmällä Maa-57.1010 ja Maa-57.1030 tai Maa-57.1020.

 

Maa-57.351 Kaukokartoituksen yleiskurssi (2ov) kl Järjestettiin viimeisen kerran lukuvuonna 2006-2007

Maa-57.2040 Kaukokartoituksen yleiskurssi (3op) I Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2007-2008

Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi (2ov) sl Järjestettiin viimeisen kerran lukuvuonna 2005-2006

Maa-57.2050 Fotogrammetrian yleiskurssi (3op) II Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2007-2008

Maa-57.231 Digitaalinen kuvankäsittely (2,5ov) III Järjestettiin viimeisen kerran lukuvuonna 2006-2007

Maa-57.2060 Digitaalinen kuvankäsittely (4op) L III Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2007-2008

Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari (1,5ov) L kl Järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 2007-2008??

Kandidaattiseminaari (2op)

Maa-57.290 Erikoistyö; fotogrammetria, kuvatulkinta ja kaukokartoitus (5ov) L Järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 2009-2010

Kandidaattityö (8op)
  KANDIDAATIN TUTKINTO

Maa-57.220 Fotogrammetrinen kartoitus (2.5ov) I Järjestettiin viimeisen kerran lukuvuonna 2006-2007

Maa-57.3100 Käytännön fotogrammetria (6op) I Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2008-2009 (Korvaavuus sovituin osin)

Maa-57.251 Kaukokartoitus I (4ov) L III-IV Järjestettiin vuorovuosin ja viimeisen kerran lukuvuonna 2006-2007

Maa-57.3110 Käytännön kaukokartoitus (6op) II Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2008-2009

Maa-57.241 Analyyttinen fotogrammetria (2.5ov) L I Järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 2007-2008

Maa-57.3120 Analyyttinen fotogrammetria I (4op) L III Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2008-2009

Maa-57.305 Digitaalinen fotogrammetria I (2,5ov) L II Järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 2007-2008

TAI

Maa-57.246 Digitaalinen fotogrammetria (2,5ov)

Maa-57. 3130 Digitaalinen fotogrammetria I (4op) L IV Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2008-2009

 

Maa-57.3140 Analyyttinen fotogrammetria II (4op) I Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2009-2010

Maa-57.306 Digitaalinen fotogrammetria II (2ov) IV Järjestettiin vuorovuosin ja viimeisen kerran lukuvuonna 2006-2007. Ei järjestetä keväällä 2009.

Maa-57.3150 Digitaalinen fotogrammetria II (4op) L II Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2009-2010

 

Maa-57.3160 Digitaalinen fotogrammetria III (2op) L IV Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2009-2010

Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellukset (2ov) III Järjestetään vuorovuosin ja viimeisen kerran lukuvuonna 2007-2008

Maa-57.3170 Lähifotogrammetria (3op) L I Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2009-2010

 

Maa-57.3180 Laserkeilaus (2op) L II Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2008-2009

Maa-57.370 Tutkakuvat kaukokartoituksessa (2ov) IV Järjestetään vuorovuosin viimeisen kerran lukuvuonna 2008-2009

Maa-57.3200 Tutkakuvat kaukokartoituksessa (3op) L I Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2008-2009

 

Maa-57.3210 Kaukokartoitusaineistojen luokittelu ja mallinnus (4op) L II Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2009-2010

Maa-57.252 Kaukokartoitus II (6ov) L sl+kl Järjestetään vuorovuosin ja viimeisen kerran lukuvuonna 2007-2008

Maa-57.3220 Kaukokartoituksen projektityö (9op) L I-III Järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2008-2009

MAISTERIN TUTKINTO MAISTERIN TUTKINTO

Maa-57.295 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen lisensiaattiseminaari (1-4ov) L sl

TAI

Maa-57.400 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen tutkijaseminaari (2ov) L sl

Maa-57.4010 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen tutkijaseminaari (2-6op) L

 

Aiempia tutkintorakenteita (ennen syksyä 2005 aloittaneet)

Jos sinulle on epäselvää, minkä tutkintorakenteen mukaan opiskelet, kannattaa keskustella esimerkiksi M-osaston opintojen suunnittelijan kanssa.


Paluu kotisivulle: HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing