Tiivistelmä diplomityöstä

Tutkakuvat viljakasvien tunnistamisessa

Mika Karjalainen
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Maa-57 Fotogrammetria
Syventymiskohde: Kaukokartoitus
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: Prof. Risto Kuittinen, Geodeettinen laitos
Päivämäärä: 28.10.1997
Sivuja: 73
Avainsanat: SAR-kuvat, takaisinsironta, Maximum Likelihood-luokittelu, viljakasvit
Kieli: Suomi


Diplomityössä selvitetään SAR-kuvien käyttömahdollisuuksia viljakasvien tunnistamisessa. Lähtökohtana käytettiin aikaisempia tutkimuksia Englannissa, Alankomaissa ja Saksassa, joiden perusteella tulkinta on tehtävä aluepohjaisena. Tulkinnassa käytetään perinteistä tilastotieteellistä menetelmää nk. Maximum Likelihood-luokittelijaa.

SAR eli Synthetic Aperture Radar on aktiivinen tutka, joka toimii sähkömagneettisen säteilyn mikroaaltoalueella. SAR käyttää omaa energiaa kohteen valaisuun, joten toiminta on riippumatonta auringon valosta. Toinen SAR:n tärkeä ominaisuus on kyky kuvata pilvien läpi. SAR muodostaa kuvan lähettämiensä pulssien kaiuista ja SAR-kuvan pikselin arvo vastaa sitä, kuinka paljon kyseinen maastonkohde palauttaa säteilyä. Tätä kutsutaan kohteen takaisinsironnaksi.

Tulkinnan perustana on se, että viljan kasvaessa peltolohkon takaisinsironta muuttuu. Kun kuvat valitaan kasvukauden oikeista ajankohdista, saadaan muodostettua takaisinsirontaprofiileja, jotka vaihtelevat eri kasvilajeilla.

Diplomityön lopussa on esitetty arvioita menetelmän tarkkuudesta. Yksittäisten luokkien tulkintatarkkuus vaihtelee 38% ja 84% välillä ja kokonaistulkintatarkkuudeksi saatiin noin 70%, kun käytössä oli neljä SAR-kuvaa.Return to the page Master's Theses
Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing