Tiivistelmä diplomityöstä

Digitaalisten ilmakuvien käyttö kaupungin paikkatietojärjestelmässä

Kimmo Nurminen
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Maa-57 Fotogrammetria
Syventymiskohde: Kaukokartoitus
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaajat: DI, mittausinsinööri Kimmo Junttila, Vantaan kaupunki sekä DI, kaupungingeodeetti Pekka Tervonen, Vantaan kaupunki
Päivämäärä: 29.4.2002
Sivuja: 135


Paikkatietojärjestelmä on sijainti- ja ominaisuustiedon hallintaan tarkoitettu järjestelmä. Digitaalinen ilmakuva on perinteisellä ilmavalokuvauskalustolla otettu ja fotogrammetrisella skannerilla skannattu tai suoraan digitaalisella ilmaisimella tallennettu kuva. Digitaalisen fotogrammetrian kehitys on mahdollistanut aiempiin ratkaisuihin verrattuna edullisten stereotyöasemien tuomisen kaupungin mittaustoimeen. Tietoverkon välityksellä kuva-aineistot voidaan ottaa oleelliseksi osaksi kaupungin paikkatietojärjestelmää.

Ilmakuvia toiminnoissaan aiemmin käyttämättömien organisaatioiden on tunnettava digitaalisiin kuviin liittyvät fotogrammetrian perusteet. Tärkeimpiä ovat erotuskyky, kuvausgeometria, ilmakuvauksen suunnittelu, ilmakolmiointi, kollineaarisuusyhtälö ja korkeusmallin vaikutus ortokuvaan. Projektiokeskusten GPS-paikanmääritys vähentää signalointitarvetta ja parantaa tarkkuutta. Hyrrästabilointi parantaa erotuskykyä kaupungin suurikaavaisissa kuvauksissa. Tilauksia konsulteilta tehdessä on hyvä tietää erityisesti digitaalisille ilmakuville asetetut tekijänoikeudelliset seikat sekä turvallisuustarkastuksen käsite.

Kuva voi olla mittakameralla tai amatöörikameralla otettu pystykuva, mittakameralla tai amatöörikameralla otettu viistokuva tai mittakameralla otetusta pystykuvasta muodostettu ortokuva. Kuvia voidaan käyttää esittämiseen sellaisenaan tai karttatiedon kanssa sekä mittaamiseen. Mittaus voi olla mono- tai stereomittausta. Digitaaliseen kuvaan liittyy mittausten automatisointi, mikä nopeuttaa kartantuotantoa. Sisäinen orientointi, liitospisteiden mittaus ja korkeusmallin laskenta peitteettömiltä alueilta voidaan tehdä automaattisesti, mikäli käytettävä ohjelmisto sen sallii.

Kaupungeissa stereomittauksia käytetään muun muassa kaavan pohjakartan ylläpidossa, maanläjityksen toteutuman seurantaan ja korkeusmallien muodostamiseen. Ortokuvia voidaan käyttää karttojen tausta-aineistona jamyös osana uudentyyppistä kaavan pohjakarttaa. Maankäytön suunnittelu, katujen, vesihuoltolinjojen ja viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen, rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, pelastustoiminta, tilasto- ja tutkimustoiminta sekä monet muut toimialat voivat käyttää koordinaatistoon asetettua ortomosaiikkia niille tarpeellisten tietojen poimimiseen tai tiedon esittämiseen. Samoin on viistokuvilla, joilla korostuu tiedon esittäminen havainnekuvina.

Digitaalista kuvaa voidaan levittää intranetin tai internetin avulla suurelle määrälle erityyppisiä käyttäjiä. Eniten on katselijoita, sitten tiedon hyväksikäyttäjiä ja analysoijia ja vähiten tiedon ylläpitäjiä.

Avainsanat: Digitaalinen ilmakuva, paikkatietojärjestelmä, ortokuva, viistokuva, kaavan pohjakartta, maankäytön suunnittelu, korkeusmalli, hyrrästabilointi, kaavoitus, maanläjitys, tarkkuus, skanneri, yleiskaava

Kieli: Suomi


Return to the page Master's Theses
Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing