Tiivistelmä diplomityöstä

Digitaaliset ilmakuvat tiesuunnittelussa

Marjut Witikainen
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto

Professuuri: Fotogrammetria
Työn valvoja: Prof. Henrik Haggrén
Työn ohjaaja: DI Jan Biström, DI Tauno Suominen
Päivämäärä: 2.6.1997
Sivuja: 67


Työn tarkoituksena oli selvittää miten Tielaitoksen tiehankkeiden suunnitteluprosessissa voitaisiin hyödyntää digitaalisia ilmakuvia. Digitaaliset ilmakuvat voivat olla keskusprojektiossa olevia ilmakuvia, karttakoordinaatistossa olevia ortokuvia tai viistokuvia, joita otettaessa kameran optinen akseli on lähellä horisontaaliasentoa.

Tielaitoksen tiehankkeiden suunnitteluprosessiin kuuluu neljä vaihetta, jotka ovat tarveselvitys, yleissuunnitelma, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma. Selvityksessä päädyttiin siihen, että digitaalisista ilmakuvista ortokuvat sopivat parhaiten yleissuunnitteluvaiheen eri suunnittelutasojen lähestymiskuviksi.

Ortokuvien hyviä ominaisuuksia ovat koordinaatistoon sidottu tieto, mittakaavan määritysmahdollisuus, mittansapitävyys siten, että kuvilta voidaan mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja ja ortokuvaa voidaan tarkastella yhdessä esimerkiksi karttojen kanssa. Ortokuville voidaan myös suorittaa digitaalisen kuvankäsittelyn eri operaatioita ja näin parantaa kuvien ominaisuuksia ja laatua.

Lähestymistasoja on neljä, joista jokainen koostuu toinen toistaan tarkemmista kuvista. Ensimmäinen lähestymistaso antaa yleiskuvan koko hankkeen alueelta ja neljäs tarkimman kuvan pienemmistä alueista, kuten pihapiireistä. Lähestymistasojen kuvia valittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota Tielaitoksen toiveisiin ja vaatimuksiin digitaalisille ilmakuville. Näitä olivat pienet tiedostojen koot, värisävyjen määrän rajoitukset, kuvausmittakaava ja kuvausajankohta.

Avainsanat:

Kieli: Suomi


Return to the page Master's Theses
Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing