Fotorealistisen pintamallin muodostaminen stereokuvaparin avulla

Tutkimuksessa on pyritty kehittämään menetelmä, jolla voidaan muodostaa fotorealistinen pintamalli. Fotorealistinen pintamalli on malli, jonka pintaelementeille on määritetty realistinen tekstuuri. Koetyönä on ollut Mount Rainier -vuoriston Nisqually-jäätikön mallintaminen.

Nisqually-jäätikön malli on muodostettu stereokuvaparien avulla. Kuva-aineistona on ollut Nikon FG-20 järjestelmäkameralla otetut kuvasarjat. Kuvausetäisyys jäätikön etureunaan on ollut noin 1500 metriä. Malli on mitattu kuvapareilta kolmiulotteiseen koordinaatistoon laboratoriossa kehitetyllä digitaalisten kuvien mittaukseen tarkoitetulla ohjelmalla (kuva 1). Kuvassa 2 on visualisoitu osa muodostetusta mallista Toolkit WTK GUI DEMO -ohjelmalla. Mittauksessa käytetyn kuvan (kuvassa 1) ja mallin välinen yhteys on merkitty kirjaimilla. Katveessa olevia osia ei voida mallintaa, joten pintamalliin jää aukkoja.

Lähde: Hannonen, Tuula Fotorealistisen pintamallin muodostaminen stereokuvaparin avulla Diplomityö 1996.

Kuva 1. Pintamalli on mitattu Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa kehitetyllä digitaalisten kuvien mittaukseen tarkoitetulla ohjelmalla.

Kuva 2. Osa mitatusta mallista on kuvattu Toolkit WTK GUI DEMO -ohjelmalla.