DI Katri Oksanen
Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio
Teknillinen korkeakoulu
Otakaari 1, 02150 ESPOO

Mittausmallin suunnittelu kolmiulotteisesti; simulointi, tarkkuus ja luotettavuus

Tiivistelmä