Ajankohtaisia tutkimushankkeita


Päivitetty X-2000


Oma perustutkimus

(Suluissa on mainittu kunkin hankkeen päärahoittaja.)

Soveltava tutkimus

(Suluissa on mainittu kunkin hankkeen pääkoordinaattori.)

Vast'ikään päättyneitä tutkimushankkeita

(Suluissa on mainittu hankkeen päärahoittaja, pääkoordinaattori ja muut yhteistyöosapuolet.)
Paluu sivulle: "Tutkimustoiminta TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa"
Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing