Publications

Sensorifuusio 3-D mittauksessa:
MITTAUSMALLIIN JA SENSORIFUUSIOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN 3-D MITTAUS
AUTOMATIC 3D MEASUREMENT BASED ON MEASUREMENT MODEL AND SENSOR FUSION

Kolmiulotteista dimensioiden, muodon ja sijainnin mittausta hyödynnetään monissa teollisuuden ja rakentamisen prosesseissa. Esimerkiksi laivanrakennuksen lohkokokoonpanossa tarkastuksilla voidaan vähentää epätarkkojen osien aiheuttamia lisäkustannuksia, kuten turhaa sovitustyötä ja pidentyneitä läpimenoaikoja. Autoteollisuudessa robotin liikeohjelma korjataan vastaamaan käsiteltävän korin todellista sijaintia mittaamalla korin paikka tarkasti. Terästeollisuudessa saavutetaan merkittäviä säästöjä konverttereiden ja senkkojen tiilivuorauksen kulumisen seurannalla, joka perustuu niiden muodon kolmiulotteiseen mittaukseen. Nämä, jo käytössä olevat esimerkit edustavat vain osaa 3-D mittauksen potentiaalista.

Suomalaiset 3-D mittalaitteiden valmistajat ovat saavuttaneet muutamilla sovellusalueilla tuotteillaan vahvan jalansijan. Tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää sellaisia teknologioita, jotka varmistavat kotimaisen yritystoiminnan kilpailukyvyn 90-luvun jälkipuoliskolla ja avaavat uusia markkinoita uusille tuotteille.

Hankkeessa viedään 3-D mittaustekniikkaa eteenpäin kahdella keskeisellä alueella. Ensiksi kehitetään mittauksen suunnittelua ja toteutusta sekä tulosten hyödyntämistä helpottava yhteys mittausjärjestelmän ja CAD-maailman välille. Tässä käytetään pohjana valmista CAD-ohjelmistoa. Seuraavaksi suunnitellaan ja rakennetaan uudentyyppinen 3-D mittalaite, joka lisää mittausten nopeutta, joustavuutta ja automaatioastetta.

Mittalaite perustuu ns. sensorifuusioajatukseen eli siinä yhdistetään laser-etäisyysmittaus, kulmanmittaus ja CCD-kuvailmaisintekniikka. Kehitettyjä teknologioita testataan käytännössä kahdessa teollisessa pilot-kohteessa ja samalla arvioidaan projektin onnistuminen.

Projektiin osallistuvat VTT Elektroniikka, Teknillinen korkeakoulu, Oulun yliopisto, Mapvision Oy, Acman Systems Oy ja Rautaruukki New Technology. Projekti käynnistyi 1.3.1993 ja se kestää kolme vuotta. Projektin suunniteltu budjetti on 4,6 milj. markkaa.

Yhteystiedot:
- Heikki Ailisto, puh. (981) 551 2111, VTT Elektroniikka, PL 1100, 90571 VTT, Internet: Heikki.Ailisto@vtt.fi


Publications:


Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing