next up previous
Next: Organisaatio Up: TEKES: 3-D KUVA Previous: Tulosten hyödyntäminen

Aikataulu

Aikataulu osatehtävien toimenpiteiden osalta on esitetty seuraavan sivun kaaviossa. Projekti on edennyt aikataulussaan.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996