next up previous
Next: Kustannusselvitys Up: TEKES: 3-D KUVA Previous: Aikataulu

Organisaatio

Työ toteutetaan TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa.

Projektiryhmä:

Johtoryhmä:

Johtoryhmän kokoukset: 12.6.96, 25.10.96 ja 14.2.97.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996