next up previous
Next: About this document Up: TEKES: 3-D KUVA Previous: Organisaatio

Kustannusselvitys

Projektin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ensimmäisen projektivuoden ajalta 1.3.96 - 28.2.97 sekä 30.9.96 mennessä kertyneet kustannukset on nähtävissä seuraavan sivun taulukosta. Henkilötyökuukausia ensimmäisenä vuonna on suunniteltu kertyvän 18 kk TEKES:in ja 11 kk TKK rahoituksella, joista 30.9.96 mennessä on toteutunut 8 kk (TEKES) ja 7 kk (TKK). Toiselle vuodelle henkilötyökuukausia on suunniteltu 13 kk (TEKES) ja 4 kk (TKK).

Johtoryhmän kokouksessa 25.10.96 todettiin, että 30.9.96 mennessä kertyneet kustannukset ovat tasapainossa saavutettujen tulosten ja tehdyn työn kanssa.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996