next up previous
Next: 3-D videodigitointi ja Up: TEKES: 3-D KUVA Previous: Tunnistetiedot

Toteutus ja saavutetut tulokset

Seuraavassa on kuvattu projektin edistyminen osatehtävittäin 31.10.96 mennessä. Projektin väliraportit ja johtoryhmän kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä projektin kotisivulla osoitteessa http://foto.hut.fi/research/hankkeet/3d_kuva.html.

Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996