next up previous
Next: 3-D videodigitoinnin tilamallien Up: Toteutus ja saavutetut Previous: Toteutus ja saavutetut

3-D videodigitointi ja 3-D mallinnus

  1. Karkean rautalankamallin muodostaminen videokuvien avulla.

  2. Kuvablokin tasoitus rautalankamallia apuna käyttäen.

    Blokkitasoituksessa määritetään kuvien geometriavirheet ja keskinäinen orientointi:

    Nykytilanne: Tasoitus on jo laskettu 6 kuvan blokille, mutta tulosten perusteella kuvausgeometriaa tulee parantaa, jotta myös pääpisteen paikka kuvilla voidaan ratkaista. Affiinisuuden, piirtovirheen ja kameravakion arvoiksi on jo saatu aika hyviä viitteellisiä arvoja.

  3. Kohteiden tarkka mittaus.

    Koska todellisen maailman kohteet ovat harvoin suorakulmaisia, niiden muoto määritetään tarkemmin yksityiskohtaisella mittausmenetelmällä. Mittaus voi olla esimerkiksi stereokuvaparilta tapahtuvaa tarkkaa mittausta tai laser-profilointiin liittyvää pinnanmuodon määritystä. Kohteiden tarkka mittaus tarkoittaa kohteen pinnan poikkeamien mittausta kohdassa 1 määritettyyn suorakulmaiseen malliin nähden.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996