next up previous
Next: 3-D osamallien yhdistäminen Up: Toteutus ja saavutetut Previous: 3-D videodigitointi ja

3-D videodigitoinnin tilamallien ja kohdemallien liittäminen toisiinsa

  1. Eri esitysmuotoja tukevan malliympäristön määrittäminen.

    Mittaushavaintoja on toistaiseksi tehty vain WorldToolKit-ohjelmalla videokuvilta. AutoCAD:n dxf-tiedostoja voidaan myös siirtää tarvittaessa WorldToolKit -ympäristöön.

  2. Eri tyyppisten havaintojen siirtäminen malliympäristön koordinaatistoon.

    On kokeiltu, että Hannu Koistisen diplomityönä tekemä Tietokantarajapinta toimii teknisesti samassa ympäristössä kuin WorldToolKit. Tietokantarajapinnan avulla voidaan mm. havainnot ja kuvien orientointitiedot tallentaa tietokantaan nykyisen 'tiedostopohjaisen' menetelmän sijasta. Tietokantarajapinnan avulla on tarkoitus voida siirtää mittaustietoja järjestelmästä toiseen.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996