next up previous
Next: Fotorealismin sisällyttäminen 3-D Up: Toteutus ja saavutetut Previous: 3-D videodigitoinnin tilamallien

3-D osamallien yhdistäminen

  1. Geometrisen rautalankamallin luominen videodigitoidusta datasta.

    Osatehtävässä on kehitetty menetelmä, jolla videodigitoiduista 3-D profiilikartoista voidaan luoda geometrisia rautalankamalleja WorldToolKit:ssä esitettäväksi. Yksittäinen 3-D kartta segmentoidaan tasomaisiin alueisiin alueen kasvatus -menetelmällä, jossa samanlaisuus-kriteerinä on ensimmäisessä vaiheessa pinnan normaalin suunta ja tarkennusvaiheessa pikselin etäisyys lähimmistä tasoista. Alueen kasvatus etenee rinnakkaisesti siten, että samanaikaisesti kasvatetaan useampaa aluetta ja yksittäinen alue kasvaa yhtäaikaisesti kaikkiin ympäristön pikseleihin. Kun paloittain tasoista muodostuvaa mallia operoidaan reunan irrotus -algoritmilla, saadaan rautalankamallin reunaviivat näkyviin. Nurkkapisteet määrittyvät pikseleinä, joiden ympäristössä on vähintään kahdesta muusta luokasta olevia pisteitä. Tarkennetut nurkat lasketaan kyseisten kolmen tason leikkauspisteenä.

  2. Rautalankamallin tarkentaminen mittaamalla lisää dataa.

    Esimerkkikohteena olevasta kaupunkialueen pienoismallista on mitattu lisää 3-D karttoja, jotka kattavat paremmin katvealueet kuten talojen seinät. Karttojen yhdistäminen on työn alla.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996