next up previous
Next: TargetJR:n täydentäminen 3-D Up: Toteutus ja saavutetut Previous: 3-D osamallien yhdistäminen

Fotorealismin sisällyttäminen 3-D videodigitoinnin perustoimintoihin

  1. Mittausdatan muuntaminen nff-formaattiin.

    Jos kappale on mitattu profiloimalla, koostuu mittausdata joukosta kolmiulotteisia pisteitä. Koska WorldToolKit:n objektit muodostuvat tasomonikulmioista, on pisteistä koostuva mittausdata tavalla tai toisella korvattava tasoilla. Tätä varten on tehty C-kielinen ohjelma, joka järjestää pisteet profiileittain, yhdistää profiilit halutulla määrällä tasoja ja kirjoittaa luodun objektin nff-formaattiin (myös dxf-formaattia varten on tehty oma ohjelmansa).

  2. Pintatekstuurin muodostaminen usean samaa kohdetta esittävän kuvan avulla.

    Tätä osatehtävää varten on perehdytty tekstuurin siirtämiseen liittyvään teoriaan ja tekniikoihin George Wolbergin kirjan ( Digital Image Warping) avulla. Lisäksi on tehty joitakin C-kielisiä funktioita (mm. harmaasävyjen interpolointiin, tekstuurin projektiiviseen muuntamiseen jne.), joita tarvitaan kuvalta interaktiivisesti rajatun pintatekstuurin liittämiseksi rautalankamallin nelikulmion muotoiselle tahkolle. Tekstuurin liittämistä on testattu tropic-tölkin ja mallinuken tapauksissa.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996