next up previous
Next: Tulosten saavuttamisen kannalta Up: Toteutus ja saavutetut Previous: TargetJR:n täydentäminen 3-D

Esimerkkisovellusten toteutus

Esimerkkisovellukset päätettäneen seuraavassa johtoryhmän kokouksessa 14.2.97. Esillä on ollut mm. kaivoskäytävien mallintaminen teleoperointiin, eri väristen kivien erottaminen malminetsinnässä, palo- ja pelastustoimen tehtävät muuttuneissa olosuhteissa (selvitettävä virtuaali- ja videokuvan ero) sekä putkistojen kunnon seuranta kuvantamalla. Projektiryhmän ehdotus on Sederholmin talon (Senaatintorin vieressä Helsingissä) fotorealistinen kohde- ja tilamallinnus sekä ulkoa että sisältä.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996