next up previous
Next: Tulosten hyödyntäminen Up: TEKES: 3-D KUVA Previous: Esimerkkisovellusten toteutus

Tulosten saavuttamisen kannalta keskeiset ongelmat

Oleellisia ongelmia ei ole ollut.Olli T Jokinen
Fri Nov 1 19:25:30 EET 1996