next up previous
Next: About this document

``Fotorealismi 3-D videodigitoinnissa'' -projektin johtoryhmän 4. kokous

TKK Fotogrammetrian ja kaukok. lab. PÖYTÄKIRJA 3.10.97

tabular13

 1. Kokouksen avaus
  Niilola avasi kokouksen.

 2. Kokouksen työjärjestys
  Esityslistaan lisättiin edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja demonstraatioiden järjestystä muutettiin.

 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 4. Projektin tulosten demonstrointi
  Projektiryhmä esitteli projektin tulokset loppuraportin mukaisesti. Esille tuli mm. seuraavia kommentteja.

  Fotorealistisia malleja useammasta näkymästä on tehnyt Ari Rappoport (Israel). Kameran optiikan virheet tulisi korjata ennen 2-D tekstuurin liittämistä 3-D objektin pinnalle. Valaistuksen mallittaminen on vaikeaa ja toistaiseksi on oletettu, että kuvat on otettu samassa valaistustilanteessa. Valmiita ohjelmia fotorealististen pintojen luontiin ei ole. Yhden toiminnon saa yhdestä ohjelmistosta,toisen toisesta. Käytännössä joudutaan tekemään paljon käsityötä.

  Tilamallien yhteydessä kiinnitettiin uudelleen huomiota kameran optiikan virheiden korjaamiseen. Laboratoriomme käytössä oleva TargetJr-ohjelmisto on saatu vastakaupoilla ja sitä tulisi levittää muualle Suomeen. TKK:n muut laboratoriot saavat halutessaan ohjelmiston käyttöönsä. Rautalankamallin generoinnissa reunapikseleiden seurannan sijaan ehdotettiin globaalimpaa lähestymistapaa, kuten Hough-muunnosta.

  Projektin tuloksia voisivat hyödyntää nimenomaan virtuaalimallien tekijät, joita löytynee CyberCuben asiakkaista. CyberCube sen sijaan hyödyntää olemassa olevia malleja. Virtuaalimalleille on kysyntää erityisesti, kun CAD-mallia kohteesta ei ole olemassa.

 5. Projektin päättäminen
  Käytiin loppuraportti lyhyesti läpi. Loppuraportti kustannusselvityksineen hyväksyttiin. Erityisesti hyväksyttiin projektin jatkaminen TKK:n panoksella elokuun -97 loppuun ja näinollen aiemmin hyväksytyn kustannusarvion ylittyminen.

 6. Muut asiat
  Keskusteltiin TKK:n sisäisestä yhteishankkeesta, jossa luotaisiin virtuaalinen tilamalli Teknillisestä korkeakoulusta osana TKK:n visuaalisen ilmeen kohottamista. Geometriseen malliin liitettäisiin TKK:n eri toimintoja. Ongelmana on, että malli ei saa turvallisuustekijöiden takia olla liian tarkka eikä korkeakoulu anna pohjapiirrustuksia käyttöön. Hanke jätettiin itämään.

 7. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.

tabular27

Olli T Jokinen
Thu Oct 16 17:43:21 EET DST 1997