next up previous
Next: About this document

``Fotorealismi 3-D videodigitoinnissa'' -projektin johtoryhmän kokous

TKK Fotogrammetrian ja kaukok. lab. ESITYSLISTA 20.5.96

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen työjärjestys
 3. Projektin tarkennetut toimenpiteet
  - käänteinen mallinnus
  - tila- ja kohdemallit
  - osamallien yhdistäminen
  - fotorealismi
  - TargetJR:n täydennys
  - esimerkit
 4. Tutkimussuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen
 5. Projektin tekninen ja taloudellinen tilanne
  - demonstraatiot (WorldToolKit, TargetJR)
 6. Seuraavan suoritusjakson tehtävät
 7. Muut asiat
  - Suomen Akatemialle jätetty hakemus
 8. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
 9. Kokouksen päättäminen

Olli T Jokinen
Mon May 27 13:07:07 EET DST 1996