next up previous
Next: About this document

``Fotorealismi 3-D videodigitoinnissa'' -projektin johtoryhmän kokous

TKK Fotogrammetrian ja kaukok. lab. ESITYSLISTA 15.10.96

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen työjärjestys
 3. Projektin tekninen tilanne
  - käänteinen mallinnus
  - tila- ja kohdemallit
  - osamallien yhdistäminen
  - fotorealismi
  - TargetJR:n täydennys
  - esimerkit
 4. Projektin taloudellinen tilanne
 5. Laboratorion teknologiastrategia
 6. Seuraavan suoritusjakson tehtävät
 7. Muut asiat
 8. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
 9. Kokouksen päättäminen

Olli T Jokinen
Thu Oct 17 18:01:37 EET DST 1996