next up previous
Next: About this document

``Fotorealismi 3-D videodigitoinnissa'' -projektin johtoryhmän kokous

TKK Fotogrammetrian ja kaukok. lab. ESITYSLISTA 25.9.97

tabular11

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen työjärjestys
 3. Projektin tulosten demonstrointi
  - käänteinen 3-D tilamallinnus
  - osamallien yhdistäminen
  - fotorealismi
  - TargetJr
 4. Projektin päättäminen
  - loppuraportin ja kustannusselvityksen hyväksyminen
 5. Muut asiat
 6. Kokouksen päättäminen

tabular18

Olli T Jokinen
Mon Sep 29 16:25:54 EET DST 1997