Publications

Rakenteiden videomallinnus:
TALOTEKNIIKAN, GEOINFORMATIIKAN JA TILAHALLINNAN TIETOJÄRJESTELMÄ

Projektissa luodaan mittausohjelma tilojen mallintamiseen videokuvilta. Mittaustyössä kohde kuvataan, kuvanauha tulkitaan, ja kohteesta luodaan geometrinen malli. Malli sisällytetaan kohteen toiminnalliseen kuvaamiseen perustuvan tietokannan osaksi. Ensimmäisen projektivuoden aikana mittausohjelmasta on toteutettu kuvatyöaseman mittausosa, minkä perusteella on mahdollista tehdä projektin koetyöt sisätilojen mallintamiseksi. Seuraavassa vaiheessa kuvatyöaseman mittausohjelma kytketään rakennustietokantaan. Tämä mahdollistaa tietokannassa jo olevan tiedon hyväksikäytön mittaustyössä silloin, kun tehtävänä on rakennussuunnitelmien päivitys tai tilamallin tietojen täydentäminen.

Mittausta sovelletaan tilahallintaan, missä rakennusten ylläpidon ja käytön suunnittelun edellytetään perustuvan ajanmukaiseen tilamalliin. Mittausosan lisäksi kehitetään tilahallinnan tietomalli, joka antaa mahdollisuuden käsitellä kohdetta sekä yksityiskohtaisena rakennusmallina että yleispiirteisesti osana muuta rakennuskantaa. Yksityiskohtaisuutta hyödynnetään paikkatietoina esimerkiksi materiaalitietojen määrälaskennassa, yleispiirteisyyttä tilankäytön suunnitelmien kolmiulotteisessa havainnollistamisessa. Kolmiulotteista mittausta voidaan hyödyntää myös tilojen korjaus- tai muutostöiden yhteydessa, jolloin mittausten yksityiskohtaisuus antaa mahdollisuuden suunnitella korjausrakentamiskohteita uudisrakennuskohteita vastaavalla tarkkuudella.

Projekti Talotekniikan, geoinformatiikan ja tilahallinnan tietojärjestelmä on osa TEKES:in kansallista Konenäkö-ohjelmaa. Tutkimuksen päävastuu on Tampereen teknillisen korkeakoulun talonrakennustekniikan laitoksella, jonka nykyiseen korjausrakentamisen tietojärjestelmään videomallinnus liitetään. Videokuvaukseen perustuva sisätilojen mittausmenettely kehitetään TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratoriossa. VTT Rakennustekniikan tehtävänä on kartoittaa korjausrakentamisen määrää ja markkinoita lähialueilla sekä selvittää vaihtoehtoisten menetelmien soveltuvuus erityisesti julkisivujen mittaamiseen. Projektiin osallistuvat yritykset ovat: ABB Current, IBM, ABB Installaatiot, Partek Concrete ja Rautaruukki.

Projekti on alkanut 30.4.1994 ja sen on suunniteltu valmistuvan 30.4.1996. Sen budjetti on 2.2 milj. markkaa, mistä ohjelmarahoitus on runsas puolet. Projekti liittyy Konenäkö-ohjelman sensorifuusioprojektiin 3D-2000 ja kolmiulotteisen videdigitoinnin projektiin 3D-VIDEO.

Yhteystiedot:
- Mauri Laasonen, puh. (931) 316 2879, TTKK, PL 600, 33101 Tampere, Internet: mauri@ce.tut.fi
- Henrik Haggrén, puh. (90) 451 3900, TKK/Fotogrammetria, Otakaari 1, 02150 Espoo, Internet: Henrik.Haggren@hut.fi
- Matti Lanu, puh. (90) 456 6935, VTT Rakennustekniikka, PL 1805, 02044 VTT, Internet: Matti.Lanu@vtt.fi


Publications:


Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing