Vartaloasennon mukainen mittatilausvaate?
VIDEODIGITOINNIN SOVELTAMINEN KAAVASUUNNITTELUUN


Vartalomuodon ja -asennon huomioiva vaatteen kaava ikääntyneelle naiselle - videodigitoidun datan hyödyntäminen
Garment pattern reflecting body shape and posture of senior females - using videodigitized data

Esimerkkejä digitoiduista vartaloista

Mittatilausvaate takaa hyvän istuvuuden erilaisille vartalomitoille. Perinteinen mittatilausvalmistus ei huomioi vartaloasennon vaikutusta vaatteen kaavaan, vaan pohjautuu standardivaatteen mitoitukseen, johon tietyt vartalomitat muutetaan asiakkaan mittoja vastaaviksi.

Projektissa toteutetaan videodigitoinnin sovellus kaavasuunnittelun tarpeisiin. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään määrittelemään esimerkkisovelluksen toiminnot ja niitä vastaavan digitointikaluston kokoonpano.

Tavoitteet ensimmäisen projektivuoden aikana:

  1. Sovelluskohtainen tavoite (TaiK)
    Projektin jälkeen pystytään 3-D mittauksen havaintoaineistosta käyttämään henkilökohtaisen peruskaavan valmistuksessa hyväksi sekä perinteisessä kaavapiirustuksessa tarvittavia 2-D vartalomittoja sekä 3-D vartaloasentotietoa. Myös lähtökohdiltaan erilaisista vartalon peruskaavoista saadaan vertailutietoja.

  2. Mittausmenetelmäkohtainen tavoite (TKK)
    Projektin jälkeen kyetään TKK:n videodigitoinnin havaintoaineistoa käsittelemään Taideteollisen korkeakoulun 2-D ja 3-D työasemilla. Digitoinnin havaintoaineiston tulee vastata yksityiskohdiltaan sovelluskohtaisesti määriteltyjä tarpeita.

Hanke kuuluu osana Taideteollisen korkeakoulun vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitoksen "Ikääntyneiden vaate"-projektiin, jonka vastuullisena tutkijana toimii Anne Karkulahti.

Yhteystiedot:
- Sari Länsiluoto, projektipäällikkö, puh. (90) 7563 0358, TaiK, Vaatetussuunnittelu ja pukutaide, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki, Internet: Sari.Länsiluoto@uiah.fi
- Petteri Pöntinen, puh. (90) 451 3898, TKK, Fotogrammetria, Otakaari 1, 02150 Espoo, Internet: Petteri.Pontinen@hut.fi


Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing