Signaalipohjaisten menetelmien kehittäminen kuvien yhteensovituksessa II
Development of signal based image matching methods II

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää tietokonenäköprobleemissa usein tarvittavia erilaisten havaintojen yhteensovituksia. Yhteensovitusprobleemissa havainnot sisältävät useimmiten erilaisia virheitä. Yhteensovitusten vankkuutta pyritään lisäämään. Parantamalla yhteensovitusten vankkuutta voidaan lisätä yhteensovitusten kykyä sietää tietokonenäön perusongelman, informaation häviämisen projektiossa kohteesta kuvalle (3D => 2D), aiheuttamia haittoja. Yhteensovituksissa ratkaistua muunnosta käytetään mm. vastinkohtien osoittamiseen, erojen määrittämiseen, informaation siirtämiseen ja tunnistamiseen.

Hanke on päättynyt. (01.01.1995-31.03.1996)

Yhteystiedot:
- Keijo Inkilä, puh. (90) 451 3894, TKK/Fotogrammetria, Otakaari 1, 02150 Espoo, Internet: Keijo.Inkila@hut.fi
- Jarmo Pirhonen, puh. (90) 451 3898, TKK/Fotogrammetria, Otakaari 1, 02150 Espoo, Internet: Jarmo.Pirhonen@hut.fi


Publications:

(Suomen Akatemian myöntämällä rahoituksella tehdyt)


Return to the home page of HUT Institute of Photogrammetry and Remote Sensing