next up previous
Next: Tutkimuksen tausta

TUTKIMUSSUUNNITELMA

Kohteen dynaaminen rekonstruointi
orientoimattomista 3-D kartoista

Olli T Jokinen
Tue May 27 17:24:51 EET DST 1997